Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3064/TCT-KK năm 2018 về xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn IPIC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3064/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Thu Mai
Ngày ban hành: 09/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3064/TCT-KK
V/v xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC.

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2018

 

Kính gửi:

Công ty Luật TNHH IPIC.
(địa chỉ: P0401 Tòa nhà đa năng số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Ngày 11/6/2018, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5364/VPCP-ĐMDN ngày 6/06/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Luật TNHH IPIC về việc giải quyết thủ tục khôi phục mã số thuế của Công ty TNHH TOGI Việt Nam (sau đây gọi là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định về khôi phục mã số thuế đối với trường hợp người nộp thuế ở tình trạng cơ quan Thuế đã ban hành “Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” nhưng cơ quan Đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

“Điều 20. Khôi phục mã số thuế

1. Các trường hợp khôi phục mã số thuế

b) Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; cơ quan quản lý nhà nước khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương, người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan thuế khôi phục mã số thuế và cam kết thanh toán các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước chấp hành việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

2. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

b) Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đề nghị khôi phục mã số thuế sau khi cơ quan thuế có Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và chưa có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương của cơ quan nhà nước có liên quan.

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Xử lý khôi phục mã số thuế và trả kết quả

b) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế trong trường hợp quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này, cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có) và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm, pháp luật về thuế, hóa đơn theo quy định, đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản), đồng thời người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế chấp hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, nộp đủ số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có), cơ quan thuế thực hiện:

- Lập Thông báo khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế.

…”.

Căn cứ quy định nêu trên, theo nội dung phản ánh của Công ty Luật TNHH IPIC và báo cáo của Cục Thuế Thành Phố Hà Nội thì:

- Ngày 27/3/2015, Cục Thuế Thành Phố Hà Nội ban hành Thông báo số 11830/TB-CT-KT1 về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Ngày 31/01/2018, Công ty TNHH TOGI Việt Nam gửi công văn số 06/2018/CV-TG và số 10VB/TG xin khôi phục mã số thuế đến Cục Thuế Thành Phố Hà Nội. Sau một thời gian thực hiện các bước công việc liên quan đến xác định nghĩa vụ của người nộp thuế để người nộp thuế hoàn thành trước khi thực hiện khôi phục lại tình trạng hoạt động.

- Đến ngày 8/6/2018 và ngày 12/6/2018, Công ty TNHH TOGI Việt Nam nộp đủ số tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Công ty ghi sai thông tin Kho bạc Nhà nước và cơ quan Thuế đối với tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đến ngày 15/6/2018, Kho bạc Nhà nước đã điều chỉnh lại thông tin, sau khi điều chỉnh Công ty không còn nợ thuế.

- Ngày 19/6/2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 41748/TB-CT-KK&KTT về việc khôi phục mã số thuế đối với Công ty TNHH TOGI Việt Nam (trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp) theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Luật TNHH IPIC được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để báo cáo);
- Tổng cục Trưởng Bùi Văn Nam (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Văn phòng chính phủ (Vụ ĐMDN);
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thu Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3064/TCT-KK năm 2018 về xử lý và trả lời kiến nghị của Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn IPIC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.579

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116