Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3048/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 29/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3048/TCT-KK
V/v giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-miền Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3892/CT-KTNB ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam và công văn số 233/DMCS-TCKT ngày 10/7/2015 của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam về việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2946/TCT-CS ngày 31/7/2014 trả lời Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, theo đó: “về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng Kali clorua, ngày 23/6/2014, Bộ Tài chính đã công văn số 8316/BTC-CST ngày 23/6/2014 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8316/BTC-CST ngày 23/6/2014 nêu trên.”

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện kiểm tra, xác minh thực tế các hợp đồng mua bán sản phẩm của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam để áp dụng mức thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng Kali clorua thống nhất khi tính thuế GTGT và giải quyết việc hoàn thuế GTGT đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền.

Trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với quyết định giải quyết của Cục Thuế thì Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khiếu nại theo trình tự khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại số 02/2011/QH13.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS, KTNB;
- Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC - miền Nam;
- Lưu: VT, KK2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3048/TCT-KK ngày 29/07/2015 giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC-miền Nam về thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng Kali clorua do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.887

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80