Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3022/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3022/TCT-CS   
V/v xử lý hoá đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn và ưu đãi thuế TNDN    

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 3286/CT-KT2 ngày 31/12/2007 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn về việc xác định chi phí đối với các doanh nghiệp sử dụng hoá đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn và ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xử lý thuế đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn: Bộ Tài chính đã có công văn số 7333/BTC-TCT ngày 24/6/2008 hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

2. Về xác định điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư:

- Về nguyên tắc, việc xác định điều kiện để xét hưởng ưu đãi đầu tư (ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN) được căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp so với Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện như đã đăng ký trong Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì việc giải quyết ưu đãi đầu tư được căn cứ theo tình hình thực tế các điều kiện đạt được và quy định tại các văn bản pháp luật thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và đề nghị Cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và các văn bản hướng dẫn hiện hành để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS 3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3022/TCT-CS ngày 11/08/2008 về việc xử lý hoá đơn mua hàng của doanh nghiệp bỏ trốn và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.505

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113