Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 298/BCT-XNK năm 2015 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư 05/2014/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 298/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 12/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/BCT-XNK
V/v tr lời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư số 05/2014/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Thời gian qua Bộ Công Thương nhận được phản ánh của doanh nghiệp về một số tiêu cực phát sinh trong quá trình Ủy ban nhân dân các tỉnh lựa chọn và công bố doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan đã được công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT .

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh rà soát lại quy trình công bố, lựa chọn doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai, minh bạch và đáp ứng yêu cầu quản lý. Theo đó, việc lựa chọn doanh nghiệp nên đảm bảo những nguyên tắc sau:

- Không quy định bổ sung thêm các điều kiện vượt quá quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BCT .

- Không nên khống chế số lượng doanh nghiệp được lựa chọn mà quy định theo hướng các doanh nghiệp đáp ứng nguyên tắc đề ra thì được tái xuất qua các cửa khẩu đã công bố. Trong trường hợp cần thiết, đối với những mặt hàng nhạy cảm đối với địa bàn tỉnh thì mới xem xét theo hướng thí điểm cho một số doanh nghiệp thực hiện trong thời gian đầu, sau đó phải có tng kết, đánh giá và mở rộng cho các doanh nghiệp khác thực hiện.

- Việc lựa chọn doanh nghiệp phải thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, quy trình, thủ tục lựa chọn phải được thông báo rộng rãi đến các doanh nghiệp.

Bộ Công Thương xin trao đổi để Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp triển khai thực hiện và có ý kiến phản hồi lại./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưng (để báo cáo);
-
Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 298/BCT-XNK năm 2015 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về Thông tư 05/2014/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212