Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2974/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 hướng dẫn tăng vốn bằng cách chuyển khoản vay của công ty con đối với công ty mẹ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 2974/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 08/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2974/BKHĐT-ĐTNN
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Hae Kwang

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hae Kwang
(Đ/c: P.401, số 169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số 3492/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị hướng dẫn Công ty TNHH Hae Kwang về việc tăng vốn bằng cách chuyển khoản vay của công ty con đối với công ty mẹ. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Trường hợp điều chỉnh vốn đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.

2. Trường hợp điều chỉnh vốn đầu tư dẫn tới thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Trong đó, đề nghị lưu ý:

- Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế theo quy định tại các điều ước quốc tế và pháp luật trong nước liên quan.

- Việc thực hiện giao dịch góp vốn cần đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt, Khoản 1 Điều 105 Bộ Luật Dân sự, Khoản 1 Điều 35 và Khoản 1 Điều 37 Luật Doanh nghiệp.

3. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị Quý Công ty trao đối với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đăng ký thành lập doanh nghiệp để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Xin thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2974/BKHĐT-ĐTNN năm 2018 hướng dẫn tăng vốn bằng cách chuyển khoản vay của công ty con đối với công ty mẹ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


530

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123