Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 297/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT và hạch toán chi phí

Số hiệu: 297/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 297/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty phát triển hạ tầng Hà Nội - 1000 năm  

 

Trả lời công văn số 145/HN100-TCT ngày 15/09/2005, 180/HN1000-TCT-05 ngày 15/12/2005 của Công ty Phát triển hạ tầng Hà Nội - 1000 năm về việc kê khai thuế GTGT và hạch toán chi phí; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Kê khai thuế GTGT của Chi nhánh

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định “các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở”.

Theo báo cáo của Công ty, trong thời gian đầu chưa thành lập Chi nhánh Công ty phát triển hạ tầng Hà Nội-1000 năm tại Hải Phòng để quản lý dự án và do sơ xuất thiếu kinh nghiệm nên các Hợp đồng khảo sát, thiết kế, thi công, mua sắm thiết bị cho việc xây dựng, đầu tư công viên nước Cát Bà, Công ty trực tiếp ký và đã kê khai thuế đầu vào với Chi Cục thuế quận Hoàn Kiếm. Nay để bảo đảm xác định đúng giá trị tài sản cố định để khấu hao và số thuế GTGT đầu vào của dự án, Tổng cục Thuế đồng ý cho Công ty xuất hóa đơn GTGT cho Chi nhánh Công ty Phát triển hạ tầng Hà Nội - 1000 năm tại Hải Phòng đúng bằng giá trị và số thuế GTGT Công ty đã thanh toán cho các hợp đồng xây dựng dự án công viên nước cát bà Hải Phòng.

Căn cứ hóa đơn xuất ra cho Chi nhánh Hải Phòng, Công ty Phát triển hạ tầng Hà Nội-1000 năm thực hiện kê khai với Chi Cục thuế Hoàn Kiếm thuộc Cục thuế thành phố Hà Nội điều chỉnh giảm chi phí, để tính thuế TNDN và số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ theo quy định. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số thuế đầu vào của Chi nhánh.

2/ Việc hạch toán sai chi phí như: khảo sát, thiết kế, quản lý, kết chuyển lỗ… là chi phí trước xây dựng của các dự án ở các địa phương Công ty được hạch toán theo đúng quy định của chế độ kế toán.

Tổng cục thuế có ý kiến để Công ty Phát triển hạ tầng Hà Nội - 1000 năm được biết và làm việc với Cục thuế thành phố Hà Nội, Hải Phòng để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội, Hải phòng;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 297/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc kê khai thuế GTGT và hạch toán chi phí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.891
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228