Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2957/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2957/TCT-DNK
v/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 4889/CV.CT ngày 8/8/2005 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương v/v khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu, nội dung công văn nêu không rõ Công ty TNHH U&I chuyển đổi thành Công ty cổ phần đầu tư U&I hay Công ty TNHH U&I giải thể, một số thành viên của Công ty TNHH U&I thành lập Công ty cổ phần U&I, vì vậy Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1-Trường hợp Công ty TNHH U&I chuyển đổi thành Công ty cổ phần U&I:

-Tại Điều 109 Luật doanh nghiệp, quy định: Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

-Theo quy định tại Điểm 1, Mục VI Thông tư số 80/2004/TT/BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế, thì các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế, trong Hồ sơ đăng ký thuế có Bản cam kết hoặc thỏa thuận của doanh nghiệp sau chuyển đổi tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế kiểm tra lại, nếu trong Hồ sơ đăng ký thuế của Công ty cổ phần đầu tư U&I có Bản cam kết hoặc thỏa thuận tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH U&I và số thuế GTGT hàng nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 456/NSX-XK của Công ty TNHH U&I còn nợ ngân sách được phản ánh trên Quyết toán thuế khi chuyển đổi để bàn giao cho Công ty cổ phần đầu tư U&I thì chấp nhận cho Công ty cổ phần đầu tư U&I được khấu trừ số thuế GTGT của lô hàng nhập khẩu theo tờ khai trên (kể cả trên biên lai ghi tên Công ty TNHH U&I).

2-Trường hợp Công ty TNHH U&I giải thể, một số thành viên tự thành lập Công ty cổ phần đầu tư U&I thì số thuế GTGT hàng nhập này không được khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2957/TCT-DNK ngày 26/08/2005 trả lời khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.790

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!