Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2949/TCT-HTQT năm 2018 về thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại công ty Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2949/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 31/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2949/TCT-HTQT
V/v thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại công ty DCS.

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/DC-DTA ngày 12/6/2018 của Công ty TNHH Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam (DCS) về áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty DCS theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 30/8/2013 (Hợp đồng) kèm theo Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 31/12/2013 (Phụ lục Hợp đồng) giữa công ty Doosan Corporation (DC) và công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd (DHI). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng nêu trên, căn cứ các quy định tại Điều 13 (Lợi tức từ chuyển nhượng tài sản) Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc), thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn giữa công ty DC và công ty DHI là thu nhập từ chuyển nhượng vốn cổ phần thuộc diện Điều chỉnh của Khoản 4, Điều 13 Hiệp định Việt Nam - Hàn Quốc, cụ thể:

“4. Lợi tức từ việc chuyển nhượng các cổ phiếu trong vốn cổ phần của một công ty có tài sản bao gồm trực tiếp hay gián tiếp chủ yếu là bất động sản nằm tại một Nước ký kết có thể bị đánh thuế tại Nước đó.”,

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 27 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính về xác định giá trị bất động sản trong tổng tài sản doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xác minh tỷ lệ bình quân đơn giản giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của công ty DCS tại thời điểm chuyển nhượng vốn (31/12/2013), thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc năm tính thuế ngay trước năm chuyển nhượng vốn (01/01/2012 và 31/12/2012) nhỏ hơn 50% thì Khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty DCS thuộc diện miễn thuế theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 Hiệp định thuế Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, DNL;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2949/TCT-HTQT năm 2018 về thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn tại công ty Giải pháp Công trường Xây dựng Doosan Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


765

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224