Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2944/TCHQ-GSQL về việc giảm bớt chứng từ xin cấp C/O cho doanh nghiệp xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2944/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 25/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2944/TCHQ-GSQL
V/v giảm bớt chứng từ xin cấp C/O cho doanh nghiệp xuất khẩu  

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Theo đề nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 1254/PTM-PC ngày 07/05/2009 về việc tham gia ý kiến đối với việc giảm chứng từ cho doanh nghiệp xuất khẩu khi xin cấp C/O (trừ C/O mẫu A), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo thuận lợi và giảm chi phí cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan nhất trí với việc giảm chứng từ trong bộ hồ sơ xin cấp C/O cho hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn xét chọn, nhất trí với các tiêu chí xét chọn do Quý Phòng đưa ra.

Trong danh sách các doanh nghiệp đã được lựa chọn kèm theo công văn trên, Quý Phòng không cung cấp mã số thuế doanh nghiệp nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở xem xét, đánh giá quá trình chấp hành pháp luật hải quan của các doanh nghiệp này.

Xin kính chuyển ý kiến tham gia trên đây để Quý Phòng nghiên cứu, triển khai.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2944/TCHQ-GSQL về việc giảm bớt chứng từ xin cấp C/O cho doanh nghiệp xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.087
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16