Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2940/BTC-TCDN báo cáo hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2940/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 06/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2940/BTC-TCDN
V/v báo cáo hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 07/TTg-KTTH ngày 03/01/2013 về bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;

Ngày 27/11/2012 Bộ Tài chính đã có công văn số 16537/BTC-TCNH gửi Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh (Thành phố) đề nghị báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ tăng cường nguồn lực tài chính cho các Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phương từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 2011, nguồn tăng thu năm 2012 và một phần thu từ cổ phần hóa chưa chuyển về Quỹ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;

Bộ Tài chính đề nghị Quý Ủy ban nhân dân:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo hoạt động bảo lãnh tín dụng trên địa bàn.

2. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các nội dung sau:

- Tình hình thành lập Quỹ (Vốn điều lệ, vốn thực cấp…).

- Tình hình hoạt động và sử dụng Quỹ.

- Tình hình tăng cường nguồn lực tài chính cho Quỹ bảo lãnh tín dụng từ nguồn: tăng thu, tiết kiệm chi 2011, nguồn tăng thu năm 2012, cụ thể:

Tổng số tiền đã bố trí, trong đó:

+ Bố trí từ nguồn tăng thu năm 2011

+ Bố trí từ nguồn tiết kiệm chi năm 2011

+ Bố trí từ nguồn tăng thu năm 2012

Dự kiến bố trí cho Quỹ trong năm 2013 từ nguồn trên.

- Số dư Quỹ đến thời điểm hiện tại.

3. Số tiền thu về cổ phần hóa của địa phương chưa nộp về trung ương.

Kiến nghị bố trí cho Quỹ bảo lãnh tín dụng từ số tiền thu về cổ phần hóa của địa phương chưa nộp về trung ương.

Báo cáo trên gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/3/2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính Quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2940/BTC-TCDN báo cáo hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.945

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64