Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2934/TCT-CS về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2934/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2934/TCT-CS    
V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN    

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 5474/CT-TTHT ngày 20/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP quy định về thuế TNDN và điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì xét ưu đãi đối với các cơ sở kinh doanh trong nước được thành lập trước ngày 01/01/2004 như sau:

Trường hợp 1: cơ sở kinh doanh trong nước được thành lập trước ngày 01/01/2004 và đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư: Các cơ sở kinh doanh này tiếp tục được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư. Trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi về thuế TNDN quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì cơ sở kinh doanh được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại.

Trường hợp 2: cơ sở kinh doanh trong nước được thành lập trước ngày 01/01/2004 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư:

- Nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo các văn bản quy phạm pháp luật trước đây thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tư đó cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004, cơ sở kinh doanh này không được áp dụng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP .

- Nếu trước đây cơ sở kinh doanh không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì cơ sở kinh doanh được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam căn cứ chính sách, chế độ trên và điều kiện cụ thể của đơn vị để hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2934/TCT-CS

Hanoi, August 04, 2008

 

OFFICIAL LETTER

ON POLICIES ON BUSINESS INCOME TAX INCENTIVES
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2934/TCT-CS về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155