Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2902/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2902/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2902/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2011

 

Kinh gửi:

- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Trung tâm dịch vụ Hội Cầu đường Quốc lộ 1
(308 Minh Khai, Hà Nội).

 

Trả lời công văn số 02/HSCI ngày 14/1/2011 của Trung tâm dịch vụ Hội cầu đường quốc lộ 1 kiến nghị xem xét văn bản thi hành thu thuế TNDN, sau khi nhận được công văn số 28/HSCI ngày 26/7/2011 của Trung tâm bổ sung hồ sơ và công văn số 10794/CT-THNVDT ngày 4/5/2011 của Cục Thuế TP Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định của Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 có hiệu lực từ năm 2004 thì từ ngày 01/01/2004 các văn bản hướng dẫn về thuế TNDN trái với quy định của Luật thuế TNDN năm 2003 đều bị bãi bỏ, Luật cũng không quy định giảm 50% thuế TNDN đối với nhà thầu tham gia xây dựng, cải tạo, khôi phục Quốc lộ 1A. Theo đó, từ ngày 01/01/2004 Quyết định 360 TC/TCT/QĐ ngày 29/4/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định giảm 50% thuế lợi tức đối với hoạt động xây dựng công trình cải tạo khôi phục đường Quốc lộ 1 bằng nguồn vốn vay của nước ngoài không còn hiệu lực thi hành.

- Về ưu đãi thuế TNDN cho thời gian ưu đãi còn lại, tại Điều 31 Luật thuế TNDN năm 2003 quy định:

"1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

2...Các quy định trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp trái với Luật này đều bãi bỏ.

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, các doanh nghiệp trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế quy định trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; trường hợp trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi thấp hơn mức ưu đãi về thuế theo quy định của Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian ưu đãi còn lại.” .

- Ngày 18/10/2006, Tổng cục Thuế có công văn số 3897/TCT-ĐTNN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục thuế các tỉnh, thanh phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về thuế đối với dự án cải tạo quốc lộ 1 và quốc lộ 5.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp năm 2004-2005, Trung tâm dịch vụ Hội cầu đường quốc lộ 1 đang thực hiện một số hợp đồng cung cấp hoạt động tư vấn giám sát phục vụ thi công Quốc lộ 1A (hợp đồng ký trước ngày 01/01/2004) không có Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì Trung tâm không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Quyết định số 360 TC/TCT/QĐ ngày 29/4/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và phải nộp đủ số thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế TP Hà Nội và Trung tâm dịch vụ Hội Cầu đường Quốc lộ 1 biết. Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế hướng dẫn Trung tâm thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-TCT; PC- BTC
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2902/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114