Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2873/TCHQ-GSQL về doanh nghiệp FDI thực hiện quyền xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2873/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2873/TCHQ-GSQL
V/v doanh nghiệp FDI thực hiện quyền XK, quyền NK.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố

Ngày 19/05/2011, Bộ Công Thương có công văn số 4383/BCT-XNK về việc cấp C/O cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tại điểm 3 của công văn 4383/BCT-XNK, Bộ Công Thương thông báo hiện tượng một số doanh nghiệp FDI thực hiện sai quyền xuất khẩu, vi phạm Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ mà vẫn được thông quan hàng xuất khẩu. Vế vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh (nếu có sai phạm) việc làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp FDI tại các Chi cục Hải quan thuộc địa bàn quản lý trong thời gian từ ngày 01/01/2009 đến nay.

- Chỉ đạo các Chi cục thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ; Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007, Thông tư số 05/2008/TT-BCT ngày 14/04/2008 và Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Công Thương khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ hoạt động mua bán của các doanh nghiệp FDI.

Báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý) trước ngày 30/06/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2873/TCHQ-GSQL về doanh nghiệp FDI thực hiện quyền xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.240

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211