Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2855/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ, kê khai… đối với tài sản của Hợp tác xã Công nghiệp 23-9 khi chuyển thành Công ty cổ phần Ốc Đảo

Số hiệu: 2855/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2855/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ, kê khai thuế đối với tài sản khi chuyển đổi từ HTX thành công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 9111/CT-HTr ngày 14/7/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chứng từ, kê khai… đối với tài sản của Hợp tác xã Công nghiệp 23-9 khi chuyển thành Công ty cổ phần Ốc Đảo , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 1.2 Mục IV phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định:

"Cơ sở kinh doanh chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời Điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền".

- Tại Điểm 1 Công văn số 2629 TC/TCT ngày 14/3/2005 của Bộ Tài chính về chứng từ, thuế đối với tài sản chuyển dịch, góp vốn của doanh nghiệp hướng dẫn:

"Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản Điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia,  tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp".

Áp dụng các hướng dẫn trên, khi chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ hợp tác xã sang công ty cổ phần, Hợp tác xã công nghiệp 23-9 phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp tờ khai quyết toán thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với các tài sản của Hợp tác xã 23-9 tiếp tục được sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Ốc Đảo thì Hợp tác xã phải có lệnh Điều chuyển tài sản, kèm theo toàn bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2855/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ, kê khai… đối với tài sản của Hợp tác xã Công nghiệp 23-9 khi chuyển thành Công ty cổ phần Ốc Đảo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.688

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182