Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2841/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

Số hiệu: 2841/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2841/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội

Trả lời công văn số 319/CPA HANOI ngày 01/6/2006 của Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội hỏi về chế độ ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về ưu đãi tiền thuế đất:

Việc thực hiện ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP được Bộ Tài chính hướng dẫn trong công văn số 345 TC/TCDN ngày 09/01/2004 như sau: "Đối với các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, nếu đáp ứng được các Điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi theo mức quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (đối với các doanh nghiệp không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) và mức xác định tại giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) cho thời gian còn lại".

Căn cứ vào hướng dẫn trên, đối với DNNN cổ phần hóa theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP nếu đáp ứng được các Điều kiện ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

2/ Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tại Điểm 1 Điều 13 Nghị định số 44/1998/NĐ-CP quy định: "Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần là hình thức đầu tư mới, được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Trường hợp những doanh nghiệp không đủ Điều kiện hưởng ưu đãi theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được giảm 50% thuế lợi tức (thuế TNDN) trong 02 năm liên tiếp kể từ khi chuyển sang hoạt động theo Luật Công ty".

Theo quy định nêu trên, DNTN chuyển thành công ty cổ phần nếu đáp ứng được Điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư (sửa đổi) số 03/1998/QH10 thì được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp không đáp ứng được các Điều kiện theo quy định nêu trên thì chỉ được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm liên tiếp kể từ khi hoạt động theo Luật công ty.

3/ Căn cứ vào công văn số 1415/TC/TCT ngày 18/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn, thì doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP không cần phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mà tự xác định Điều kiện ưu đãi đầu tư; mức miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để đăng ký với cơ quan thuế.

4/ Tại Điểm 2 Mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN có quy định: "Thủ tục thực hiện ưu đãi thuế: Cơ sở kinh doanh tự xác định các Điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế và quyết toán thuế theo đúng hướng dẫn tại Mục IV Phần D Thông tư này".

Tại Điểm 3 Mục IV Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC có quy định: "Cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính".

Nếu Công ty đáp ứng Điều kiện để được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm và giảm 50% trong 02 năm tiếp theo kể từ khi kinh doanh có lãi tức là được miễn thuế TNDN năm 2003, 2004 và được giảm 50% năm 2005, 2006 thì Công ty phải tự xác định số thuế TNDN được miễn giảm thuế trong tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trường hợp do chưa nắm vững chính sách, trong năm 2003, 2004 Công ty không thể hiện số thuế TNDN được miễn trong tờ khai quyết toán thuế TNDN nên đã nộp thuế theo chế độ hiện hành thì cơ quan thuế kiểm tra xác định số thuế được miễn và được trừ vào số thuế phải nộp của các năm sau.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội biết và hướng dẫn khách hàng thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2841/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp Nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.112.145