Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 283/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 283/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 05/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 80/TTr-BXD ngày 06 tháng 12 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 68/BTC-TCDN ngày 04 tháng 01 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 422/BKHĐT-PTDN ngày 30 tháng 01 năm 2012) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thực hiện cổ phần hóa vào năm 2015, Nhà nước giữ 65% vốn điều lệ: Công ty mẹ - Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

a) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp sau đây:

- Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

b) Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp sau đây:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển đô thị và Khu công nghiệp IDICO-UBIZ;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng IDICO.

c) Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam:

- Giữ trên 50% vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khảo sát và Xây dựng;

- Giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng.

3. Bộ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Bộ cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ,
các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ: TH, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐMDN (4). 25align="center".

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 283/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.954

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49