Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể

Số hiệu: 283-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Xuân Trinh
Ngày ban hành: 16/01/1993 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 283-CN

Hà Nội ngày 16 tháng 1 năm 1993

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 283-CN NGÀY 16-1-1993VỀ VIỆC QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ CỦA ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

Kính gửi :

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể chính trị,
- Ban Tài chính- quản trị Trung ương Đảng,

Căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 7 tháng 1 năm 1993 do Văn phòng Chính phủ chủ trì có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Trọng tài kinh tế Nhà nước, Bộ Thương mại, Ban Tài chính - Quản trị Trung ương và các đại diện Bộ Tư pháp, Ban Kinh tế Trung ương tham gia bàn về cơ chế quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam và của các đoàn thể chính trị, Thủ tướng Chính phủ quyết định như sau :

1- Các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị (bao gồm : Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị Việt Nam) ở cấp Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền dùng tài sản, vốn thuộc sở hữu của mình và vốn do Nhà nước trợ cấp, để đầu tư vào sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tạo viêc làm cho người lao động và thu lợi nhuận, góp phần trang trải kinh phí hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể. Mọi hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh phải theo đúng pháp luật.

2- Thủ tục thành lập mới (hoặc thành lập lại) doanh nghiệp do các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị (sau đây gọi tắt là đoàn thể) đầu tư 100% vốn (bao gồm vốn thuộc sở hữu của Đảng hoặc đoàn thể - kể cả vốn tự bổ sung, vốn Nhà nước trợ cấp, vốn vay) được vận dụng theo những nguyên tắc đã quy định về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 388-HĐBT, ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Riêng về cơ quan sáng lập và Hội đồng thẩm định thì quy định như sau :

a) Thủ trưởng cơ quan Đảng, đoàn thể ở cấp Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quyền đề nghị thành lập mới hoặc thành lập lại doanh nghiệp thuộc cấp mình và ký quyết định thành lập lại khi Hội đồng thẩm định có quyền đã xem xét và thông báo bằng văn bản đồng ý cho phép thành lập mới hoặc thành lập lại doanh nghiệp.

b) Tổ chức việc thẩm định hồ sơ :

- Nếu chuyển đổi, thành lập lại các doanh nghiệp đã được thành lập trước ngày ký ban hành công văn này thì Hội đồng thẩm định do Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính làm chủ tịch Hội đồng và gồm các Uỷ viên Hội đồng là Giám đốc Sở quản lý ngành kinh tế kỹ thuật, Giám đốc Sở tài chính, Giám đốc Ngân hàng, Chủ tịch Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nếu thành lập mới các doanh nghiệp thuộc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơ gửi về Hội đồng thẩm định của các Bộ quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật; các doanh nghiệp thuộc cấp Trung ương thì hồ sơ gửi về Hội đồng thẩm định ở Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước. Việc thẩm định và xét thông báo cho phép thành lập doanh nghiệp được tiến hành như quy định trong Nghị định 388-HĐBT đối với thành lập doanh nghiệp Nhà nước.

3- Những tài sản, vốn thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước được Nhà nước giao cho đoàn thể để kinh doanh thì Bộ Tài chính cùng cơ quan đoàn thể phải làm thủ tục giao quyền sử dụng và trách nhiệm bảo toàn vốn cho doanh nghiệp đoàn thể như đối với DNNN. Các doanh nghiệp này có nhiệm vụ quản lý, sử dụng và bảo toàn những tài sản và vốn nói trên.

4- Các doanh nghiệp in thuộc tổ chức Đảng sau khi được thành lập mới hoặc thành lập lại, tuìy theo trình độ trang bị công nghệ và năng lực sản xuất được thực hiện các nhiệm vụ về in ấn tài liệu, sách báo, các hoạt động dịch vụ của ngành in như các doanh nghiệp in thuộc Nhà nước.

5- Các doanh nghiệp thuộc các tổ chức Đảng, đoàn thể được thành lập đúng pháp luật, có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật như mọi doanh nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân, có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định.

6- Người lao động trong biên chế nếu chuyển sang làm việc tiếp tục ở các doanh nghiệp thuộc tổ chức Đảng, đoàn thể được tính thời gian công tác liên tục và được hưởng mọi chế độ (hưu trí, mất sức ...) như công nhân, viên chức trong doanh nghiệp Nhà nước. Các doanh nghiệp thuộc tổ chức Đảng, đoàn thể phải nộp bảo hiểm theo quy định của Nhà nước như đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

7 Bộ Tài chính chủ trì cùng với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Xây dựng , Bộ Tư pháp, Tổng cục Quản lý ruộng đất quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành những nội dung nói trên đây.

8- Các tổ chức kinh tế đang hoạt động thuộc các tổ chức Đảng, đoàn thể phải được sắp xếp, tổ chức lại theo nội dung trên đây trong thời hạn đến hết ngày 31 tháng 3 năm 1993.

9- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung quy định trong văn bản này.

 

Lê Xuân Trinh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc quản lý các đơn vị kinh tế của Đảng và đoàn thể

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.366
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180