Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2825/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 06/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn giao kết HĐLĐ với người cao tuổi

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn 2825/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn việc giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi trong khi chờ hướng dẫn Bộ Luật lao động 2012.

Trước đây, quy định trên được hướng dẫn bởi Nghị định 44/2003/NĐ-CP, Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, các văn bản này đã bị Nghị định 44/2013/NĐ-CP, Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH thay thế nhưng lại không có quy định về giao kết HĐLĐ với người lao động cao tuổi.

Do đó, trong thời gian chờ đợi Nghị định mới quy định, Bộ LĐTBXH hướng dẫn áp dụng tạm thời như sau:

- Nếu người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, chưa áp dụng việc giao kết hợp đồng mới như theo quy định Điều 167 BLLĐ năm 2012.

- Nếu người lao động không có đủ sức khỏe hoặc người sử dụng lao động không có nhu cầu thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2825/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 693/SLĐTBXH-LĐTL ngày 15/7/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện một số chế độ chính sách pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 thì người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Điều 167 Bộ luật lao động thì đối với người lao động cao tuổi (người tiếp tục lao động sau độ tuổi quy định tại Điều 187 Bộ luật lao động), nếu người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng và người lao động có đủ sức khỏe thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, trong đó có nội dung quy định về việc giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi. Vì vậy, trong thời gian chờ Nghị định ban hành hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động; trường hợp người lao động không có đủ sức khỏe hoặc người sử dụng lao động không có nhu cầu thì người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 27 Bộ luật lao động thì thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và đảm bảo điều kiện không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; ngày thử việc được tính theo ngày dương lịch.

3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 126 Bộ luật lao động thì hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng khi người lao động có hành vi đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

Tại điểm đ, Khoản 2, Điều 119 Bộ luật lao động thì nội quy lao động của doanh nghiệp phải có nội dung quy định các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

Do đó, người lao động có hành vi đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động và hành vi đó được quy định trong nội quy lao động của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ phận một cửa (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2825/LĐTBXH-LĐTL ngày 06/08/2014 hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện một số chế độ chính sách pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.468

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!