Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 279/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch VTB do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 279/BKHĐT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Nhất Hoàng
Ngày ban hành: 16/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch VTB

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10502/SKHĐT-ĐKĐT ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về góp ý điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch TVB, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Về việc chuyển nhượng vốn

Theo quy định tại Điều 44 Luật Doanh nghiệp năm 2005, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật Doanh nghiệp).

Khoản 6 Điều 45 Luật Doanh nghiệp quy định: “Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây:

a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;

b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật này.”

Do vậy, việc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển nhượng 24% vốn góp của mình cho Công ty Thai Travel Bureau Limited là không trái với quy định trên.

Trường hợp phát sinh lợi nhuận do chuyển nhượng, Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo hồ sơ của Doanh nghiệp, Hợp đồng chuyển nhượng vốn số 266/HĐ-VNT đã được ký ngày 29/09/2007. Công ty Thai Travel Bureau Limited đã hoàn tất việc

Theo hồ sơ của Doanh nghiệp, Hợp đồng chuyển nhượng vốn số 266/HĐ-VNT đã được ký ngày 29/09/2007. Công ty Thai Travel Bureau Limited đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp vào ngày 19/09/2007 (theo Giấy xác nhận đề ngày 04/8/2011). Tuy nhiên, cho đến nay, Nhà đầu tư mới làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Đề nghị Quý Sở xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

3. Đề nghị Quý Sở lưu ý kiểm tra việc thực hiện báo cáo giám sát đánh giá Dự án đầu tư của Nhà đầu tư khi điều chỉnh Dự án theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

4. Các vấn đề khác có liên quan, đề nghị Quý Sở xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tp HCM;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNNTD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI




Đỗ Nhất Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 279/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch VTB do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.696

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123