Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 278/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 12/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 278/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

 

Xét đề nghcủa Bộ Tài chính tại văn bản số 19399/BTC-TCDN ngày 28 tháng 12 năm 2015 về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2014 của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý với báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 19399/BTC-TCDN nêu trên. Từ năm 2015 trở đi, các Bộ, cơ quan, địa phương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước căn cứ Điều 15 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ để báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, các Vụ: ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 278/VPCP-KTTH ngày 12/01/2016 báo cáo tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74