Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2764/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 29/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2764/VPCP-ĐMDN
V/v thành lập Viện Công nghệ xi măng VICEM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Tờ trình) số 1686/XMVN-HĐTV ngày 12 tháng 10 năm 2010, số 2089/XMVN-HĐTV ngày 9 tháng 12 năm 2010 và số 369/XMVN-HĐTV ngày 09 tháng 3 năm 2011); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 15576/BTC-TCDN ngày 16 tháng 11 năm 2010), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3867/LĐTBXH-LĐTL ngày 05 tháng 11 năm 2010), Xây dựng (công văn số 2203/BXD-VLXD ngày 03 tháng 11 năm 2010), Nội vụ (công văn số 3825/BNV-TCBC ngày 03 tháng 11 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8849/BKH-PTDN ngày 13 tháng 12 năm 2010), Khoa học và Công nghệ (công văn số 352/BKHCN-TCCB ngày 23 tháng 02 năm 2011), Giáo dục và Đào tạo (công văn số 790/BGDĐT-KHCNMT ngày 22 tháng 02 năm 2011) về việc thành lập Viện Công nghệ xi măng VICEM trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm đào tạo xi măng và Trường Trung cấp nghề kỹ thuật xi măng của Tổng công ty, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Viện Công nghệ xi măng VICEM. Hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện cần tuân thủ pháp luật về nghiên cứu khoa học, giáo dục, dạy nghề và các quy định pháp luật khác liên quan: chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2. Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam quyết định thành lập Viện Công nghệ xi măng VICEM theo các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, KG-VX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2764/VPCP-ĐMDN ngày 29/04/2011 về thành lập Viện Công nghệ xi măng VICEM do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.386

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!