Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 275/BXD-HĐXD về việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công giữa Công ty mẹ- Công ty con- Công ty cháu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 275/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 03/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 275/BXD-HĐXD
V/v: Ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công giữa Công ty mẹ- Công ty con- Công ty cháu.

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2008.

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và và xây dựng số 4.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 857/XD4-KT3 ngày 10/06/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 xin ý kiến về việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công giữa Công ty mẹ (A) - Công ty con (B)- Công ty cháu (C). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo các quy định của văn bản pháp luật hiện hành, không có loại hình doanh nghiệp nào được gọi là "Công ty Cháu". Do đó, Công ty cần tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật hiện hành về các hình thức doanh nghiệp.

2. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 Luật Xây dựng quy định: "Nhà thầu chính hoặc Tổng thầu EPC có thể giao một phần công việc của hợp đồng cho nhà thầu phụ. Thầu phụ phải có đủ năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng tương ứng và được chủ đầu tư xây dựng chấp nhận; thầu phụ không được giao toàn bộ hoặc phần việc chính theo hợp đồng cho các nhà thầu khác" đồng thời theo quy định tại Khoản 14 Điều 12 Luật Đấu thầu " nghiêm cấm chuyển nhượng cho nhà thầu khác thực hiện hợp đồng sau khi trúng thầu". Do đó, việc Công ty A giao thầu toàn bộ công trình cho Công ty B sau đó Công ty B giao thầu toàn bộ công trình cho Công ty C, cả ba trường hợp mà công ty hỏi đều không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trường hợp Công ty A không thực hiện toàn bộ gói thầu thì có thể thuê thầu phụ có đủ điều kiện năng lực (có thể là Công ty B hoặc Công ty C) để thực hiện một phần công việc của công trình theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 nghiên cứu để thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD, PC, VKT(V.A.M - 05).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 275/BXD-HĐXD về việc ký kết hợp đồng giao nhận thầu thi công giữa Công ty mẹ- Công ty con- Công ty cháu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.905
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106