Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 270/BXD-KTTC về việc điều chỉnh giá đối với kết quả trúng thầu khi giá cả vật tư có biến động tăng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 270/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 19/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 270/BXD–KTTC
V/v: Về việc Điều chỉnh giá đối với kết quả trúng thầu khi giá cả vật tư có biến động tăng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi : Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn

Trả lời công văn số 90/07/CV-LN ngày 05/12/2007 của Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn đề nghị hướng dẫn về Điều chỉnh giá các loại vật tư theo thực tế thị trường, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Hiện nay, sự biến động tăng giá của nhiều vật tư trên thị trường vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến hoạt động thi công xây dựng của các đơn vị hoạt động xây dựng là thực tế khách quan. Theo trình bày của quý Công ty, do giá của một số vật tư chủ yếu trong gói thầu tăng đột biến làm tăng giá trị của gói thầu so với giá trị trúng thầu được phê duyệt, dẫn đến không thể thực hiện được gói thầu. Như vậy, nếu đây trường hợp bất khả kháng thì trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng quý công ty tiến hành đàm phán với Chủ đầu tư để diều chỉnh giá các vật tư trên cho phù hợp với giá cả thị trường. Kết quả đàm phán sẽ được Chủ đầu tư báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền để xem xét, quyết định; (theo hướng dẫn tại Điểm 9 Điều 57 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng).

Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTTC.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 270/BXD-KTTC về việc điều chỉnh giá đối với kết quả trúng thầu khi giá cả vật tư có biến động tăng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.129
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144