Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2685/CT-TTHT xử lý chênh lệch giá đối với khoản nợ phải trả do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2685/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 07/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2685/CT-TTHT
V/v: Xử lý chênh lệch giá đối với các khoản nợ phải trả

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán KTC
Địa chỉ: 322 Hoàng Văn Thụ, P. 04, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0302714755

 

Trả lời văn thư số 0104/CV2010 ngày 05/4/2010 của Công ty về xử lý chênh lệch tỷ giá đối với các khoản nợ phải trả, Cục thuế TP. HCM có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 2 và điểm 1 Điều 3 Thông tư số 177/2009/TT-BTC ngày 10/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thì:

“Các doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thì các khoản lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp trong kỳ …” và

“Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009”;

- Căn cứ Công văn số 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2009;

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp của Công ty có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ từ năm 2007, năm 2008 đến năm 2009 vẫn còn số dư cuối kỳ thì các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính 2009 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ.

Ví dụ: Năm 2007, Công ty phát sinh khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ là 10.000 USD, quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá 17.000 đồng/USD, hạch toán sổ sách bằng tiền đồng Việt Nam là 170.000.000 đồng; cuối năm 2009, vẫn còn số dư nợ phải trả nêu trên, đánh giá lại theo tỷ giá thời điểm cuối năm tài chính là 19.000 đồng/USD thì khoản nợ 10.000 USD sẽ tương đương 190.000.000 đồng, Công ty bị lỗ 20.000.000 đồng thì được tính vào chi phí được trừ của năm 2009.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS – TCT;
- CCT Q. Tân Bình;
- P. PC;
- Web - Cục thuế;
- Lưu HC, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2685/CT-TTHT xử lý chênh lệch giá đối với khoản nợ phải trả do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.27.11