Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2671/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 15/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2671/TCT-QLN
V/v Xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tây

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 900 CT/QLTN ngày 19/6/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tây (kèm theo hồ sơ) đề nghị xóa nợ thuế của Công ty giầy Hà Tây. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan:

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Hà Tây: Công ty giầy Hà Tây được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt giá trị doanh nghiệp để chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần theo hình thức bán doanh nghiệp, đã tổ chức bán đấu giá nhưng chưa có tổ chức, cá nhân mua. Vì vậy, trường hợp của Công ty giầy Hà Tây chưa đủ cơ sở xác định là đối tượng chuyển đổi thuộc hình thức bán doanh nghiệp để xem xét xóa nợ thuế và các khoản nộp NSNN theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tây biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty giầy Hà Tây
- Cục TCDN
- Ban PC  
- Lưu: VT, QLN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2671/TCT-QLN ngày 15/07/2008 về xóa nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!