Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 265/GSQL-GQ2 về hàng hóa nhập khẩu để sửa chữa của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 265/GSQL-GQ2 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 265/GSQL-GQ2
V/v hàng hóa nhập khẩu để sửa chữa của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 638/HQHP-GSQL ngày 24/01/2013 v/v thủ tục TNTX hàng hóa về sửa chữa tại DNCX và báo cáo bổ sung thông tin tại công văn số 1028/HQHP-GSQL ngày 7/2/2013, công văn số 1702/HQHP-GSQL ngày 18/03/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, thì nhà đầu tư có nghĩa vụ và trách nhiệm "Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư". Căn cứ quy định này thì Công ty chỉ được thực hiện theo những nội dung nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ khoản 3 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn về một số hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu khác thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động tạm nhập - tái xuất đối với sản phẩm đã sản xuất để bảo hành, sửa chữa sau đó tái xuất.

Như vậy, theo quy định hiện hành, Công ty TNHH Uniden Việt Nam không được nhập khẩu số sản phẩm lỗi do nhà máy Uniden China (tại Trung Quốc) sản xuất đã xuất khẩu sang Mỹ để sửa chữa.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Bộ Công Thương để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 265/GSQL-GQ2 về hàng hóa nhập khẩu để sửa chữa của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.735
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33