Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2637/UB-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Châu
Ngày ban hành: 11/09/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2637/UB-KT
V/v thủ tục thuê nhà đặt văn phòng làm việc của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 1995

 

Kính gửi:

- Uỷ ban Hợp tác và Đầu tư thành phố
- Sở Nhà đất thành phố
- UBND các quận, huyện.

 

Xét kiến nghị của Ủy ban Hợp tác và đầu tư thành phố trong công văn số 358/HTĐT ngày 30/8/1995 về việc giải quyết thủ tục thuê nhà đặt Văn phòng làm việc của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1/ Những người nước ngoài vào Việt Nam thuê nhà ở và làm việc để thiết lập hoạt động của Văn phòng đại diện Công ty, tổ chức kinh tế nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, đều phải làm thủ tục thuê nhà, thông qua Công ty chuyên doanh nhà đất. Quy định này trong Nghị định 389/HĐBT ngày 10/11/1990 và Thông tư liên Bộ Xây dựng – Thương binh và Xã hội - Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 389/HĐBT cho đến nay chưa có gì thay đổi. Riêng địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã cụ thể hóa thi hành Nghị định trên bằng cách giao cho 4 Công ty: Công ty dịch vụ cơ quan nước ngoài, Công ty đầu tư phát triển nhà, Công ty quản lý kinh doanh nhà, Công ty dịch vụ dầu khí Saigon có chức năng làm đầu mối ký hợp đồng trực tiếp cho thuê nhà với các tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

2/ Đối với các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư nước ngoài khi thuê nhà để làm trụ sở tạm trong lúc chờ thi công hoặc văn phòng giao dịch, mở chi nhánh, mở văn phòng đại diện ở thành phố thì không phải ràng buộc theo quy định trên vì đây là những đơn vị có pháp nhân kinh tế Việt Nam và thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Để thực hiện quản lý, Ủy ban nhân dân thành phố quy định như sau:

a) Các đơn vị và cá nhân hoạt động theo giấy phép đầu tư nước ngoài thuê nhà ở và làm việc trên địa bàn thành phố khi thuê nhà là tài sản của các công ty quốc doanh hoặc các đơn vị thành lập theo luật Công ty có chức năng làm dịch vụ cho thuê nhà thì ký hợp đồng thuê nhà trực tiếp với các Công ty, doanh nghiệp đó.

b) Các đơn vị có giấy phép đầu tư nước ngoài thuê nhà là tài sản hợp pháp của cá nhân người Việt Nam thì ký hợp đồng thuê phải thông qua một công ty quốc doanh có chức năng dịch vụ cho thuê nhà.

c) Các đơn vị công ty có giấy phép kinh doanh nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố quy định thì được cấp phép làm dịch vụ cho thuê nhà với các tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu thuê nhà, và phải theo đúng các quy định của luật pháp Việt Nam.

Việc thuê nhà phải thông báo đến Cục thuế và cơ quan Công an thành phố nhằm đảm bảo sự quản lý thu thuế và trật tự an ninh xã hội.

Giao Ủy ban hợp tác và đầu tư thành phố và Sở Nhà đất hướng dẫn cho các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định này. Trong quá trình thi hành, nếu có vấn đề gì chưa ổn, còn khó khăn cho các đơn vị đầu tư nước ngoài thì Ủy ban Hợp tác và đầu tư thành phố và Sở Nhà đất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/TCHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2637/UB-KT ngày 11/09/1995 về việc thủ tục thuê nhà đặt văn phòng làm việc của các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.587

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.6.58