Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2624/UBND-KT năm 2015 tăng cường công tác quản lý giá, công tác bình ổn giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 2624/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 21/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2624/UBND-KT
V/v tăng cường công tác quản lý giá, công tác bình ổn giá trên địa bàn

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại Văn bản số 1890/VPCP-KTTH ngày 19/3/2015 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 3315/BTC-QLG ngày 16/3/2015 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá; Văn bản số 89/QLG-NLTS ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn; UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước giá, thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến giá cả thị trường, trước hết là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, sữa, gas, cước vận tải, ....để kịp thời báo cáo UBND Thành phố có biện pháp thích hợp bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, nhất là dịch vụ vận tải và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có sử dụng nhiều năng lượng điện, nhiên liệu xăng dầu phấn đấu cải tiến công nghệ, áp dụng mọi biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, nâng cao năng suất lao động... để giảm giá thành, hạn chế tác động của việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu đến giá bán sản phẩm.

3. Có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc đối tượng kê khai giá rà soát, tiết giảm các khoản chi phí hình thành giá thành, giá bán sản phẩm và kịp thời giảm giá bán khi các khoản chi phí trong cơ cấu giá giảm. Riêng đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi (là các sản phẩm không được quảng cáo theo quy định tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP), yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa thực hiện loại chi phí quảng cáo trong cơ cấu giá và giảm giá tương ứng với mức chi phí quảng cáo đã loại trừ, khẩn trương kê khai lại giá theo quy định, gửi cơ quan tiếp nhận trước ngày 25/4/2015.

4. Giám sát chặt chẽ việc kê khai giá những mặt hàng thuộc danh mục kê khai giá; rà soát định mức và đơn giá các yếu tố hình thành giá, đánh giá tình hình thị trường và tác động của tăng giá điện, xăng dầu đến giá thành và giá bán sản phẩm đầu ra; dừng các trường hợp kê khai tăng giá bất hợp lý không do tác động trực tiếp hoặc tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của việc điều chỉnh giá điện, xăng dầu vừa qua. Kiểm soát chặt chẽ phương án giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, sản phẩm, dịch vụ chi từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả và không vượt dự toán được giao.

5. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý nhà nước về giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trước hết là các mặt hàng thiết yếu như cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh, gas...; xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá đối với mặt hàng không chịu tác động trực tiếp của việc điều chỉnh giá điện, giá xăng dầu hoặc tăng giá cao hơn tỷ lệ tác động của việc điều chỉnh giá điện, giá xăng dầu và các trường hợp vi phạm quy định hiện hành về quản lý giá theo quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn và quy định của pháp luật có liên quan.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP: CVP, các PCVP, các Phòng CV;
- Chi Cục Quản lý thị trường;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2624/UBND-KT năm 2015 tăng cường công tác quản lý giá, công tác bình ổn giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178