Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 260TCT/DNK về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 260TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 260TCT/DNK
V/v: ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN với cơ sở mới thành lập

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1993/CT.TTHT ngày 07/12/2004 của Cục thuế hỏi về việc xét ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN cho cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm thuộc diện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Mức và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể tùy thuộc vào ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn đầu tư và việc sử dụng số lượng lao động.

Do đó trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh có đủ điều kiện được miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và đang trong thời gian được miễn, giảm thuế nay thực hiện di chuyển về tỉnh Long An thì cơ sở kinh doanh được tiếp tục hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế cho thời gian còn lại nếu chuyền về Long An vẫn đủ điều kiện được miễn, giảm thuế theo quy định.

Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế TNDN với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đến thời hạn di chuyển. Trong quyết toán thuế phải xác định rõ thời điểm bắt đầu được miễn, giảm thuế, thời gian đã miễn, giảm thuế làm căn cứ để Cục thuế tỉnh Long An xác định tiếp thời gian còn lại được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Long An được biết và đề nghị Cục thuế phối hợp với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu: VP (HC), DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 260TCT/DNK về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở kinh doanh chuyển địa điểm do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156