Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 257/QLLĐNN-QLLĐ của Cục quản lý Lao động Ngoài nước về việc UBLĐ Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan

Số hiệu: 257/QLLĐNN-QLLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Vũ Đình Toàn
Ngày ban hành: 21/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
NGOÀI NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 257/QLLĐNN-QLLĐ
V/v: UBLĐ Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan 

 

Quản lý lao động ngoài nước nhận được công văn số 231/VPĐB-LĐ ngày 17/3/2006 của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan thông báo việc Ủy ban Lao động Đài Loan xử phạt đình chỉ có thời hạn hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan do vi phạm Luật dịch vụ việc làm dưới đây:

Tên công ty

Người phụ trách

Địa chỉ

Thời gian

Cty HH khai phát Phục Khang Thác

Mã An Nhân

Số 398, lầu 7, phòng 5, đường Hoàn Bắc, Tp Trung Lịch, huyện Đào Viên

6 tháng: từ 01/5/2006 đến 31/10/2006

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp biết và yêu cầu các doanh nghiệp hiện đang hợp tác với công ty có biện pháp tăng cường quản lý, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động trong thời gian công ty này bị tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Cục
- Ban QLLĐ tại Đài Loan
- Các phòng: TTLĐ, KHTC, ĐT-GDĐH, TTRa, TTTT;
- Lưu VT-QLLĐ

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
Vũ Đình Toàn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 257/QLLĐNN-QLLĐ của Cục quản lý Lao động Ngoài nước về việc UBLĐ Đài Loan tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ việc làm của công ty môi giới Đài Loan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.320
DMCA.com Protection Status