Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2557/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2557/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 08/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2557/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/CV ngày 09/01/2013 của Công ty Liên doanh Cao Ốc Sài Gòn Metropolitan TNHH về kê khai, quyết toán thuế TNDN đối với khoản chi phí lãi vay, phí đảm bảo thực trả trong năm 2010 đã được trích trước các năm trước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành có quy định nguyên tắc xác định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về thuế TNDN: tiết a điểm 15 Mục III Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998; tiết A điểm 15 Mục III Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002; điểm 3 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; điểm 2.20 Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007; điểm 2.14, điểm 2.15, điểm 2.18 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty Liên doanh Cao Ốc Sài Gòn Metropolitan TNHH (Công ty) nêu vấn đề vướng mắc liên quan đến khoản chi phí lãi vay, phí bảo đảm thực trả đã được cơ quan có thẩm quyền thanh tra kết luận, ban hành Quyết định truy thu tiền thuế TNDN.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế của Công ty để hướng dẫn và xử lý dứt điểm vướng mắc của Công ty theo đúng quy định của văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN. Trường hợp, Công ty còn khiếu nại quyết định thanh tra của cơ quan có thẩm quyền thì phải xử lý theo quy định của Luật Thanh Tra, Luật khiếu nại, tố cáo và văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Liên doanh Cao Ốc Sài Gòn Metropolitan TNHH (Đ/c: 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2557/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7