Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2530/TCT-CS năm 2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2530/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 07/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2530/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1
(Lô 22+23 Khu công nghiệp Quang Minh, Thành phố Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 29/CV-CIE1 ngày 29/3/2013 của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 (kèm theo hồ sơ giải trình bổ sung) và công văn số 24273 CT/TTra4 ngày 19/9/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 151, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 quy định về việc tách doanh nghiệp như sau:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách”.

- Tại Điểm 5, Mục II, Phần E, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ theo các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế thành phố Hà Nội: Trường hợp năm 2008 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng & thiết bị công nghiệp (CIE) tách Chi nhánh CIE thành Công ty cổ phần xây dựng & thiết bị công nghiệp CIE1 (đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1903000495 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 09/6/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 và cấp lại lần 1 số: 0103026592 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/9/2008, đăng ký thay đổi lần 3 cấp ngày 20/8/2009) được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Công ty cổ phần xây dựng & thiết bị công nghiệp CIE1 là đơn vị thành viên (hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con) trên cơ sở tiếp nhận và thừa hưởng toàn bộ cơ sở vật chất dự án mở rộng sản xuất từ chi nhánh CIE để tiếp tục sản xuất, kể từ khi chuyển giao nhà máy đến nay, mặc dù chi nhánh CIE chưa đóng mã số thuế (vẫn nộp báo cáo tài chính, tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN) nhưng chỉ phát sinh các khoản phí quản lý như tiền thuê văn phòng, lương nhân viên ... mà không phát sinh doanh thu, chi nhánh không hưởng bất kỳ ưu đãi thuế TNDN nào kể từ khi chuyển giao thì Công ty cổ phần xây dựng & thiết bị công nghiệp CIE1 tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo các ưu đãi về thuế TNDN từ chi nhánh CIE đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT; CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2530/TCT-CS năm 2013 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.966
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10