Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2526/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2526/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2526/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Gia Lai;
- Công ty Cổ phần Nước giải khát hàng không SASCO.

 

Trả lời công văn số 55/CV-CTY ngày 12/11/2008 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Gia Lai, công văn số 151/ASB ngày 29/5/2009, công văn số 083/ASB ngày 22/4/2009 và công văn số 371/ABS ngày 12/11/2008 của Công ty Cổ phần Nước giải khát hàng không Sasco về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần quy định: “Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ các quy định nêu trên và quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi); điểm 1.1.1 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính; Điều 33, Điều 34 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/11/2003 của Chính phủ; khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ, điểm 4 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng các điều kiện ưu đãi về số lượng lao động, ngành nghề, địa bàn ưu đãi thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư; trường hợp không đáp ứng các điều kiện này thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Đề nghị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Gia Lai và Công ty Cổ phần Nước giải khát hàng không Sasco liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Gia Lai;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Ban Pháp chế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2526/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.077

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91