Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2509/BKHCN-VPĐK về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2509/BKHCN-VPĐK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Minh Hiền
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2509/BKHCN-VPĐK
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Phúc đáp Công văn số 521/SKHCN-QLKHCNCS ngày 28/9/2009 của Quý Sở về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 (TT10), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. TT10 không quy định về thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Giấy chứng nhận); tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) có vi phạm sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm 7 Mục IV của TT10 hoặc theo quy định của Nghị định số 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN.

Kể từ thời điểm TT10 có hiệu lực, việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức KH&CN có ghi thời hạn là không đúng quy định.

2. Trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực theo quy định của Nghị định số 35-HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm 6d Mục IV TT10. Vì Thông tư số 106/TT-LB giữa Liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) được ban hành đã quá lâu (từ năm 1992) nên đã không quy định được đầy đủ các trường hợp cụ thể phát sinh trong quá trình thực hiện, và do vậy, trường hợp này không có căn cứ để thu phí, lệ phí tổ chức KH&CN.

Tuy nhiên, việc thu phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận sắp tới sẽ được thực hiện theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2009), trong đó quy định cụ thể các trường hợp thu phí thẩm định và lệ phí đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Quân (để báo cáo);
- Lưu: VT, VPĐK.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Hoàng Minh Hiền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2509/BKHCN-VPĐK về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228