Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 250/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN các năm từ năm 2002 đến năm 2004

Số hiệu: 250/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 250/TCT-ĐTNN
V/v: Xác định doanh thu tính thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Trường quốc tế dạy bằng tiếng anh  

 

Trả lời công văn số BIS/ACD12 ngày 4/10/2005 của Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN các năm từ năm 2002 đến năm 2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 và thực tế hoạt động của Trường quốc tế dạy bằng tiếng Anh;

Để phù hợp với hoạt động giảng dạy, trường hợp Trường quốc tế dạy bằng tiếng Anh đăng ký niên độ kế toán năm tài chính từ 1/9 đến 31/8 hàng năm nhưng do việc thu nộp học phí thường được tiến hành vào tháng 6 đến tháng 8 (thu trước khi bắt đầu năm học), khi thu học phí Trường đã xuất hóa đơn GTGT thì phải kê khai ngay doanh thu tính thuế GTGT trong tháng phát sinh.

Để đảm bảo phản ánh đúng, chính xác kết quả hoạt động kinh doanh của Trường, khoản thu học phí cho năm nào được hạch toán vào doanh thu tính thuế TNDN của chính năm phát sinh dịch vụ giảng dạy, đào tạo đó. Trường hợp Trường thu tiền học phí trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế TNDN được xác định trên cơ sở phân bổ học phí cho số năm thu tiền trước.

Tổng cục Thuế trả lời để Trường Quốc tế dạy bằng tiếng Anh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 250/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc xác định doanh thu tính thuế TNDN các năm từ năm 2002 đến năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.453
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0