Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2487/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2487/TCT-DNK
V/v: Xử lý thuế đối với trường hợp áp dụng sai thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1831/CT-TTr1 ngày 06/7/2005 của Cục Thuế về việc xử lý truy thu thuế GTGT đối với trường hợp kê khai sai thuế suất thuế GTGT; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3.17, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: hoạt động dịch vụ cung ứng lao động áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp Công ty DVVL Hạ Long năm 2002, 2003 đã lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế đối với dịch vụ cung ứng việc làm theo thuế suất 5% là không đúng quy định. Tuy nhiên, do năm 2002, 2003 Công ty chưa nắm vững chính sách thuế nên đã lập hóa đơn và thu tiền của khách hàng với thuế suất 5%. Sau khi phát hiện sai, Công ty đã đề nghị nhưng khách hàng không chấp nhận bổ sung số tiền thuế còn thiếu. Hiện tại công ty đã có Quyết định giải thể và đang tiến hành thủ tục giải thể.

Xét thực tế trên, Tổng cục đồng ý với đề xuất của Cục thuế Quảng Ninh: áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và không truy thu số thuế GTGT còn thiếu do tính sai thuế suất các năm 2002, 2003 của Công ty DVVL Hạ Long.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2487/TCT-DNK ngày 27/07/2005 về việc xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.996

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!