Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2478/TCT-KK về mẫu biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2478/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 13/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2478/TCT-KK
V/v mẫu biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện mẫu biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT đối với các quầy hàng bán hàng nữ trang… có diện tích nhỏ ở các trung tâm thương mại. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT nội dung, hình thức theo đúng mẫu của Tổng cục đã in, cấp phát cho Cục Thuế để cấp phát cho các doanh nghiệp. Đối với các quầy hàng bán hàng nữ trang… có diện tích nhỏ ở các trung tâm thương mại được phép thu nhỏ kích cỡ của biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT theo tỷ lệ phù hợp. Tổng cục Thuế giao Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xem xét từng trường hợp cụ thể để in ấn, cấp phát cho doanh nghiệp. Định kỳ hàng tháng, chậm nhất là ngày 05 của tháng sau kỳ báo cáo Cục Thuế tổng hợp báo cáo tình hình in, cấp phát biển hiệu đối với trường hợp này và dự kiến nhu cầu biển thông báo do Tổng cục Thuế in, cấp phát cho Cục Thuế (nếu có) bằng văn bản gửi Tổng cục Thuế, đồng thời gửi thư điện tử theo địa chỉ Vụ Kê khai và Kế toán thuế-Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ: PC, CST (BTC);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ: PC, TTHT (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2478/TCT-KK về mẫu biển thông báo doanh nghiệp bán hàng thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.953
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236