Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2429/TCT-KK về việc lập và gửi hồ sơ khai thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2429/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2429/TCT-KK
V/v lập và gửi hồ sơ khai thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn 559/CT-TTHT ngày 11/03/2008 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai hỏi về việc lập và gửi hồ sơ khai thuế khi chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 31 Luật Quản lý thuế quy định: “Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:

a) Tờ khai quyết toán thuế;

b) Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;

c) Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế”.

Khoản 5, Điều 32 Luật Quản lý thuế quy định: thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày phát sinh các trường hợp này.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) ToongKook Việt Nam Spinning là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyển nhượng 100% vốn góp cho một chủ đầu tư mới (Công ty City Development Construction) và Công ty City Development Construction thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp theo loại hình Công ty TNHH một thành viên thì Công ty TNHH ToongKook Việt Nam Spinning phải lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế (bao gồm cả báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp) cho cơ quan thuế trong vòng 45 ngày kể từ ngày chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp cho chủ đầu tư mới. Đồng thời, Công ty City Development Construction phải kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế theo hướng dẫn nêu tại Điểm 1, Mục IV, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2429/TCT-KK về việc lập và gửi hồ sơ khai thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106