Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2424/LĐTBXH-LĐTL báo cáo tình hình lao động tiền lương tập đoàn tổng công ty nhà nước 2016

Số hiệu: 2424/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2424/LĐTBXH-LĐTL
V/v báo cáo tình hình lao động, tin lương năm 2015 của TĐ, TCT nhà nước và TĐ, TCT do Nhà nước chi phối

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ quản lý ngành;
-
y ban nhân dân TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa;
- Tập đoàn kinh tế và tổng công ty hạng đặc biệt.

 

Theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước và các Thông tư hướng dẫn thực hiện thì Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt báo cáo lao động, tiền lương về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chậm nhất vào ngày 31 tháng 3; chủ sở hữu, Đại diện chủ sở hữu báo cáo lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty mẹ - tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31 tháng 5 để tổng hợp, giám sát chung. Tuy nhiên, đến nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chưa nhận được các báo cáo nêu trên.

Đề nghị quý Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập đoàn kinh tế và tổng công ty hạng đặc biệt khẩn trương báo cáo tình hình giám sát các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; đại diện chủ sở hữu báo cáo tình hình giám sát tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước chi phối theo quy định tại các văn bản nêu trên gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/7/2016 để tổng hợp, giám sát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2424/LĐTBXH-LĐTL ngày 30/06/2016 báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2015 của tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước chi phối của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.651

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!