Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2415/TCT-DNL năm 2011 thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2415/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 13/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/TCT-DNL
V/v: triển khai thực hiện hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

Các Doanh nghiệp thuộc Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTC ngày 19/04/2010 của Bộ Tài chính.

 

1. Hiện nay, các doanh nghiệp tại nhiều nước trên thế giới có xu hướng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử để thay thế cho hóa đơn giấy ngày càng nhiều. Các lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử là:

- Giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ hóa đơn… so với sử dụng hóa đơn giấy, do đó, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh;

- Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán; đối chiếu dữ liệu; quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế vì thông tin trên hóa đơn điện tử được chuyển thẳng vào hệ thống kế toán và hệ thống thanh toán của doanh nghiệp mua bán hàng hóa, dịch vụ;

- Quá trình thanh toán nhanh hơn do việc lập, gửi/nhận hóa đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử;

- Góp phần hiện đại hóa công tác hạch toán kế toán, quản trị doanh nghiệp để phù hợp với xu thế kinh doanh ngày càng phát triển trên thị trường quốc tế hiện nay.

2. Để phù hợp với thông lệ quốc tế, nhằm giảm chi phí in, lưu trữ và bảo quản hóa đơn giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bổ sung hình thức hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 quy định về hóa đơn điện tử, có hiệu lực từ ngày 1/5/2011.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1944/TCT-CS ngày 8/6/2011 hướng dẫn thực hiện (bản sao đính kèm công văn này).

3. Trên cơ sở những ưu điểm và các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử nêu trên, đề nghị các doanh nghiệp xem xét các điều kiện thực tế của doanh nghiệp như: hạ tầng công nghệ thông tin, trình độ sử dụng công nghệ thông tin để đáp ứng được yêu cầu về sử dụng hóa đơn điện tử; việc lưu trữ, sử dụng chứng từ điện tử; chữ ký số; khả năng chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử của khách hàng… để triển khai việc áp dụng hóa đơn điện tử.

Một số lĩnh vực, doanh nghiệp khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử: ngân hàng, viễn thông, điện lực hàng không… doanh nghiệp đang sử dụng khối lượng hóa đơn giấy lớn, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch điện tử qua ngân hàng, doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế qua mạng internet.

4. Tổng cục Thuế đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu các quy định về hóa đơn điện tử để triển khai áp dụng thí điểm và tiến tới áp dụng rộng rãi.

Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn mới, vì vậy, trong quá trình nghiên cứu và áp dụng thí điểm, đề nghị các doanh nghiệp phản ánh việc thực hiện, vướng mắc, khó khăn (nếu có) và đề xuất giải pháp, gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn), địa chỉ: 123 - Lò Đúc - Hà Nội trước ngày 25/7/2011. Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị về hóa đơn điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện, cũng như hoàn thiện cơ chế chính sách về hóa đơn điện tử.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục thuế có DNL theo QĐ 856;
- Các Vụ: CS, CNTT, TVQT, PC;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2415/TCT-DNL năm 2011 thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.069
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41