Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2415/TCT-DNL năm 2017 về khoản trích phí phục vụ xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước của Tổng công ty du lịch Sài Gòn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2415/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 06/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/TCT-DNL
V/v Khoản trích phí phục vụ xác định LNCL nộp NSNN của Tổng công ty du lịch Sài Gòn.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty du lịch Sài Gòn.
(số 23 Lê Lợi, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 364/PC-VPCP ngày 26/4/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định và có công văn trả lời kiến nghị tại công văn số 274/TCT-TCKT ngày 19/3/2017 của Tổng công ty du lịch Sài Gòn về việc thu và sử dụng phí phục vụ niên độ 2013. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại công văn số 4502/VPCP-KTTH ngày 9/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, ngày 22/7/2016 Bộ Tài chính có công văn số 10209/BTC-TCT hướng dẫn về khoản trích phí phục vụ xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước của Tổng công ty du lịch Sài Gòn.

Đề nghị Tổng công ty du lịch Sài Gòn thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 10209/BTC-TCT nêu trên của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty du lịch Sài Gòn được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, DNL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2415/TCT-DNL năm 2017 về khoản trích phí phục vụ xác định lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước của Tổng công ty du lịch Sài Gòn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174