Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2409/TCT-CS về việc đăng ký, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2409/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2409/TCT-CS
V/v đăng ký, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.

Trả lời công văn số 0781/XD-TCKT ngày 2/5/2008 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.4 Mục III Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 cua Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn: đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

...Trường hợp cần áp dụng khai thuế khác với hướng dẫn tại điểm này thì tập đoàn kinh tế, tổng công ty phải báo cáo với Bộ Tài chính để có hướng dẫn riêng.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, việc kê khai, nộp thuế của Tông công ty xăng dầu được thực hiện như sau:

1. Đối với mặt hàng dầu: Trường hợp kinh doanh các mặt hàng dầu bị lỗ và được Nhà nước cấp bù lỗ tập trung tại Văn phòng Tông công ty theo đúng thông báo số 82/TB-VPCP ngày 25/3/2008 của Văn phòng Chính phủ thì toàn bộ khoản phát sinh lãi hoặc lỗ từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu phát sinh tại các Công ty trực thuộc Tổng Công ty, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc Công ty điều chuyển về Tổng công ty để thực hiện cấp bù lỗ. Sau đó, Tổng công ty thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng chế độ quy định. Tổng công ty sẽ thực hiện điều tiết lãi, lỗ các mặt hàng dầu của các công ty, chi nhánh, xí nghiệp trực thuộc nêu trên theo cơ chế điều chuyển lợi nhuận trước thuế trong nội bộ Tổng công ty.

2. Đối với mặt hàng xăng và các hoạt động kinh doanh khác như: kinh doanh gas, dầu mỡ nhờn, vận tải,...thì thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp các công ty trực thuộc Tổng công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- LĐ Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, CST;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2409/TCT-CS về việc đăng ký, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78