Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2393/TCT-CS về việc thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang Công ty trách nhiệm hữu hạn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2393/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2393/TCT-CS
V/v: thủ tục chuyển đổi DNTN sang Công ty TNHH

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 03/CT-TTHT ngày 4/1/2008 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh hỏi về thủ tục chuyển đổi từ DNTN sang Công ty TNHH, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục chuyển đổi từ DNTN sang Công ty TNHH

Ngày 14/4/2008 Tổng cục Thuế có công văn số 1461/TCT-CS trả lời Cục thuế TP. Hà Nội về thủ tục chuyển đổi từ DNTN thành Công ty TNHH (có gửi kèm Cục thuế các tỉnh, thành phố), đề nghị Cục thuế thực hiện theo hướng dẫn tại công văn nêu trên.

2. Về việc xử lý tài sản và thuế GTGT chưa khấu trừ hết của DNTN.

Số thuế GTGT còn được khấu trừ của DNTN không được chuyển tiếp sang Công ty TNHH để được khấu trừ hoặc hoàn thuế mà được tính trong giá trị tài sản góp vốn của chủ DNTN vào Công ty TNHH mới thành lập.

Chứng từ đối với tài sản góp vốn của chủ DNTN vào Công ty TNHH mới thành lập được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5.18 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2393/TCT-CS về việc thủ tục chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang Công ty trách nhiệm hữu hạn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6