Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2380/VPCP-ĐMDN về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2380/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2380/VPCP-ĐMDN
V/v: điều chỉnh hình thức sắp xếp Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (công văn số 204/UBND-KTN ngày 20 tháng 3 năm 2009) về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính thẩm định phương án xử lý tồn tại tài chính tại Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn. Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quyết định chuyển Công ty này thành công ty cổ phần trong năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, ĐP;
- Lưu VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2380/VPCP-ĐMDN về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp Công ty Vật tư tổng hợp Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


826
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78