Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2370/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp công ty hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2370/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2370/LĐTBXH-LĐTL
V/v: xếp công ty hạng I

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2008.

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 4567/NHNN-TCCB ngày 21/5/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6817/BTC-TCNH ngày 13/6/2008, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ qui định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước, báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, 2005, 2006 và kế hoạch năm 2007 thì 05 chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển có tên dưới đây đủ tiêu chuẩn xếp công ty hạng I:

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Ninh;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Dương;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai;

- Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội.

2. Tiền lương và phụ cấp giữ chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo qui định và hướng dẫn tại Thông tư số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 nêu trên.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định xếp hạng đối với 05 chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ-TL(3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2370/LĐTBXH-LĐTL về việc xếp công ty hạng I do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.271
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69