Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2358/VPCP-KTTH về đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2358/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 11/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2358/VPCP-KTTH
V/v Đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 11  tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh  tại công văn số 95/UBND-TM-M ngày 13/3/2008 và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp trong cuộc họp ngày 28/3/2008 tại Văn phòng Chính phủ về một số nội dung liên quan trong đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan nghiên cứu ý kiến của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về mô hình và việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2008.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, UBND thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- TCty Đầu tư &KDVNN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn.
Các Vụ: ĐP, KTN, PL, ĐMDN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2358/VPCP-KTTH về đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30