Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 2354/TCT-CS 2020 giải quyết kiến nghị doanh nghiệp

Số hiệu: 2354/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 10/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/TCT-CS
V/v giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phúc Long.
(số 4, hẻm 99/47/28 phố Đức Giang, tổ 16, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển số 676/PC-VPCP ngày 27/04/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 02/2020 ngày 31/03/2020 của Công ty Cổ phần Phúc Long đề nghị giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chi cục Thuế quận Long Biên giải quyết khiếu nại lần 1 tại Quyết định số 20/QĐ-CCT-KTNB ngày 13/01/2015. Do đã hết thời hiệu giải quyết khiếu nại theo quy định tại Luật Khiếu nại nên đơn khiếu nại lần 2 của Công ty Cổ phần Phúc Long không được giải quyết theo Thông báo số 70887/TB-CT-KTNB ngày 03/11/2015 và Thông báo số 49091/TB-CT-KTNB ngày 25/07/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

2. Tổng cục Thuế đã có công văn số 5299/TCT-KTNB ngày 16/11/2016, công văn số 35/TCT-CS ngày 03/01/2018, công văn số 2774/TCT-CS ngày 13/07/2018 và công văn số 3635/TCT-CS ngày 26/09/2018, trả lời Công ty Cổ phần Phúc Long và Cục Thuế thành phố Hà Nội về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

3. Ngày 29/08/2019, Tổng cục Thuế tiếp tục có công văn số 3464/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội, theo đó, trường hợp Công ty Cổ phần Phúc Long cho rằng Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế chưa phù hợp quy định của pháp luật thì có thể thực hiện việc khiếu nại theo trình tự khiếu nại quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Phúc Long biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TCT Nguyễn Thế Mạnh (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Website TCT;
- Lưu VT, CS(3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2354/TCT-CS ngày 10/06/2020 về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


624

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!