Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2303/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 07/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2303/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc trong khâu thanh khoản hàng nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Phước.

Tổng cục Hải quan nhận công văn số 203/HQBP-NV ngày 27/01/2014 của Cục Hải quan Bình Phước, về vướng mắc trong khâu xử lý hồ sơ để thanh khoản hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Về thủ tục khai báo hải quan; trường hợp hợp đồng mua bán có thỏa thuận thanh toán theo kết quả giám định thực tế hàng hóa của Vinacontrol, lô hàng nhập khẩu có kết quả giám định chênh lệch số lượng so với khai báo thì Doanh nghiệp phải khai báo bổ sung hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2- Về trị giá để tiến hành thanh khoản.

Căn cứ khoản 8 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có sự chênh lệch về số lượng so với hóa đơn thương mại do tính chất hàng hóa, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán thì khi xác định trị giá tính thuế phải căn cứ vào hóa đơn thương mại, hợp đồng mua bán (điều kiện giao hàng, tỷ lệ dung sai, đặc tính tự nhiên của hàng hóa và điều kiện thanh toán). Trị giá tính thuế không được thấp hơn trị giá thực thanh toán ghi trên hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan.

Về nội dung báo cáo của Cục hải quan Bình Phước thì: Do tính chất hàng hóa nên Doanh nghiệp thỏa thuận sẽ thanh toán theo giám định thực tế của Vinacontrol, tuy nhiên quá trình kiểm tra hồ sơ lại cho thấy có sự chênh lệch giữa trị giá ghi trên chứng từ thanh toán và trị giá trong hồ sơ nhập khẩu.

Yêu cầu Cục hải quan Bình Phước căn cứ hóa đơn thương mại, hợp đồng mua bán (thỏa thuận thanh toán, thỏa thuận về tỷ lệ dung sai...) và các chứng từ liên quan để xác định trị giá cho hàng hóa nhập khẩu không thấp hơn trị giá thực thanh toán ghi trên hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2303/TCHQ-TXNK ngày 07/03/2014 về vướng mắc trong khâu thanh khoản hàng nhập khẩu sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198