Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2301/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2301/BXD-HĐXD
V/v: bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty cổ phần thiết kế Worley Parson dầu khí Việt Nam.

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7853/SKHĐT-ĐKĐT ngày 21/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho mục tiêu bổ sung hoạt động của Công ty cổ phần thiết kế Worley Parson dầu khí Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần thiết kế Worley Parson dầu khí Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư số 411032000035 ngày 04/4/2008 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp để cung cấp dịch vụ thiết kế, tư vấn kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án các công trình dầu khí. Đến nay, doanh nghiệp đăng ký bổ sung mục tiêu thiết kế, tư vấn kỹ thuật phần điện cho các công trình dầu khí thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư.

Tuy nhiên để được xem xét bổ sung phạm vi hoạt động, yêu cầu chủ đầu tư giải trình rõ hơn về loại hình công việc đăng ký bổ sung, năng lực thực hiện hoạt động này; đồng thời báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước theo các điều khoản được quy định trong Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp và được các cơ quan nhà nước quản lý tại địa phương có thẩm quyền xác nhận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2301/BXD-HĐXD ngày 17/11/2010 bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty cổ phần thiết kế Worley Parson dầu khí Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.254

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!