Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 22851/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế về xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 22851/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 24/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22851/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH truyền thông Quang Hải
(Đ/c: Số 65 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
MST: 0105122333)

Trả lời công văn số 08/QH đề ngày 28/02/2017 của Công ty TNHH truyền thông Quang Hải (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác ban hành và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.

Chiết khu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ (-) các khoản chiết khấu thương mại, chiết khu thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả li.”

Căn cứ Khoản 1 Mục III Phần C Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định như sau:

“1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tin.

1.1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế giá tr gia tăng.

…”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

Trường hợp năm 2011, Công ty thực hiện chương trình chiết khấu thương mại cho các đại lý phát hành báo giấy theo đúng quy định của pháp luật thì doanh thu đ tính thuế TNDN là toàn bộ số tiền doanh nghiệp thực tế được hưởng (giá tính thuế là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng).

Theo nội dung trình bày của đơn vị về việc khi xuất báo cho các đại lý, Công ty đã lập hóa đơn với giá chưa chiết khấu thương mại, đại lý là các cá nhân không lấy hóa đơn, các hóa đơn đã lập Công ty lưu tại quyển. Định kỳ, Công ty và các đại lý căn cứ vào số lượng, doanh thu tiêu thụ thực tế của đại lý để xác định khoản chiết khấu thương mại mà đại lý được hưởng (theo đúng quy chế của Công ty). Căn cứ số liệu đối chiếu giữa các bên, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu tính thuế TNDN theo giá đã chiết khấu, Công ty chưa xuất hóa đơn điều chỉnh đối với khoản chiết khấu thương mại nêu trên. Về nội dung này, đ nghị Chi cục Thuế Quận Hai Bà Trưng căn cứ tình hình kiểm tra hồ sơ và thực tế thực hiện tại đơn vị, nếu Công ty thực tế có áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cho đại lý theo đúng quy định để xem xét xác định doanh thu tính thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH truyền thông Quang Hải được biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- CCT Hai Bà Trưng;
- Phòn
g Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 22851/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế về xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


356
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.211